Restauratiewerken
Een jarenlange ervaring hebben wij opgebouwd in de restauratie van geklasseerde monumenten zoals kerken, kastelen, stadhuizen, gemeentehuizen, maar ook kleine privé woningen die gerestaureerd moeten worden met zorg voor de originele bouwmaterialen en technieken waarmee het gebouw is opgetrokken. Wij zijn gespecialiseerd in natuursteenherstelling in al zijn vormen zoals vlakke geveldelen, siermoluren en bas-reliëfs of zelfs beeldhouwwerken. En dit in Franse witte natuursteen en blauwe hardsteen. Ook kan men bij ons terecht voor klassieke opliggende voegen of snijvoegwerk.

Alle werken aan de gevels zoals reinigen, restaureren, herstellen, hervoegen, steenverharder en een waterwerende behandeling wordt door ons eigen personeel uitgevoerd. Voor eventuele andere werken zoals dakwerken, schrijnwerk, glas-in-lood, e.d. doen wij beroep op een vast team van onderaannemers die ook hun degelijkheid hebben bewezen.


Gevelreiniging  terug naar boven
Met meer dan 45 jaar ervaring in gevelreiniging kunnen wij U alle gangbare reinigingstechnieken aanbieden, aangepast aan de vervuiling en de gevelsteen van uw gebouw.
Straalmethoden
Alle straalmethodes hoe zacht ook werken op een abrasieve manier. Dit wil zeggen dat er een weinig steen wordt weggenomen. Door ondeskundig kiezen van de straaldruk en het straalmiddel kan een gevel volledig kapot gestraald worden. Een te hard straalmiddel of een te hoge straaldruk doet het werk sneller vooruitgaan en is dus goedkoper, maar helaas onherstelbaar nefast voor uw gevel.
Olivine, een speciaal gekozen Noors mineraal, zachter dan wit zand, wordt gebruikt om de gevel zo zacht mogelijk te reinigen.

Hydropneumatisch

Het straalmiddel wordt droog vanuit de straalketel tegen de gevel geprojekteerd. Om een enorme stofontwikkeling te voorkomen wordt de straal omgeven door een watergordijn waardoor het stof direct neerslaat en als slijk naar beneden valt.

Torbo-systeem

Bij dit systeem wordt het straalmiddel in de straalketel al gemengd met water en het mengsel wordt als slijk tegen de gevel geprojekteerd. Door de mengeling met water wordt de inslag van het straalmiddel tegen de gevel verminderd.

Wervelstraalsysteem

Hier wordt ook het straalmiddel droog tegen de gevel geprojecteerd in een watergordijn. Het verschil zit in de straalkop waardoor het straalmiddel in een werveling wordt omgebogen zodat het straalmiddel geen directe inslag heeft tegen de gevel maar er langs schuurt. Dit geeft minder materiaalverlies vooral te gebruiken bij zachte steensoorten of beeldhouwwerk.

Alle drie de systemen zijn geschikt voor alle steensoorten op voorwaarde dat de uitvoerder precies de juiste straaldruk respecteerd.

Druk omhoog = werkt vlugger = goedkoper = meer beschadiging van de gevel.
Chemisch reinigen
Hierbij wordt de gevel ingesmeerd met oplosmiddelen op basis van zuren of alcaliën afhankelijk van de steensoort. Na een inwerkperiode wordt de gevel met water onder hoge druk afgespoten. Deze techniek is zeer geschikt voor baksteen of beton, maar minder voor natuursteen. Nadeel is de afstroming van vervuild spoelwater dat nefast kan zijn voor gazon of beplanting. Het belangrijkste is dat de gevel zeer veel gespoeld moet worden om alle zuren te neutraliseren.
Pelmethode
Voor baksteen binnenmuren hebben wij een speciaal systeem bestaande uit een pasta die op de gevel wordt uitgesmeerd en dan opdroogd tot een elastisch vel. De vuiloplossende bestanddelen van de pasta werken in op de muur gedurende 24 uur. Nadien kan de elastische film van de muur getrokken worden en zit het vuil in de film.
Waterbesijpeling
Dit is voor de gevel de minst agressieve reinigingsmethode, helaas niet bruikbaar voor bewoonde gebouwen. Het principe bestaat erin om de volledige gevel onder micro sproeiers te zetten waaruit leidingwater spuit. Na enkele uren sproeien wordt de gevel met hondsgrasborstels afgeschrobd, waarbij een deel van de bevuiling verdwijnt. Dit proces wordt zo vaak als nodig herhaald tot de gevel volledig proper is. Het grote nadeel is dat het zeer arbeidsintensief, dus duur, is en dat de muren volledig doordrenkt worden, vooral in oude gebouwen zonder spouwmuur de bezetting aan de binnenzijde ook nat wordt en zelfs van de muur kan vallen. Het systeem is ideaal voor standbeelden of muren waar geen binnenafwerking op zit.
Reinigen met nat verzadigde stoom
Hierbij wordt de gevel bespoten met heet water van rond de 70°C en met een druk van ± 70 bar. Dit systeem neemt geen materiaal weg van de gevel maar kan ook geen hardnekkige vervuiling wegnemen. Door dit systeem veelvuldig te herhalen kan men het vergelijken met een waterbesijpeling. Maar door de hoge temperatuur zal veel water verdampen en minder water in de muren trekken. Dit systeem wordt gebruikt indien men de patine van de gevel wilt bewaren of als voorbereiding voor later uit te voeren schilderwerken.
Reinigen met koud water onder hoge druk
Hierbij neemt men enkel het opliggend stof weg. Dit is dus enkel een voorbereiding voor later uit te voeren werken.Betonherstelling  terug naar boven
Peter Cox NV is ook gespecialiseerd in herstelling en sanering van betonconstructies. Het betreft vooral het herstellen van betonrot veroorzaakt door corrosie van de wapening of de aantasting door chlorides.

Aantasting door wapeningscorrosie ontstaat meestal doordat er vochtinfiltraties plaats hebben of omdat de wapeningsstaven te dicht aan het oppervlak liggen. Door de corrosie zwellen de wapeningsstaven en veroorzaken zo scheuren en afbrokkeling van het beton.

Chloride aantasting ontstaat hoofdzakelijk door milieu- en luchtverontreiniging. Beton is van nature alcalisch en in een alcalische omgeving roest ijzer niet. Maar door inwerking van o.a. zure regen verzuurt het oppervlak van het beton. Als de verzuring na verloop van tijd de diepte van de wapening bereikt begint deze te roesten met alle gevolgen vandien.

Voor de herstelling van beton heeft Peter Cox NV degelijk opgeleid personeel dat een erkenningsproef heeft afgelegd voor uitvoering van werken voor de staat, zodat de kwaliteit van de uitvoering verzekerd is.

De sanering houdt ook in dat het beton na de herstelling beschermd wordt met een carbonatatieremmende coating zodat aantasting door luchtverontreiniging geen kans meer heeft.Renovatiewerken  terug naar boven
De laatste uitbreiding van Peter Cox NV doet zich vooral voor in de renovatie van gebouwen.

Enkele voorbeelden zijn de verbouwing van een oude pastorij tot restaurant.
Een groot herenhuis omgevormd tot 4 appartementen.
Een stal ombouwen tot woonhuis.

Bij deze renovatiewerken neemt Peter Cox NV alle beton- en metselwerken voor zijn rekening evenals de bezettingswerken en de vloer- en muurtegels.

Balkonrenovatie  terug naar boven
Een veelvoorkomend probleem in de appartementsgebouwen zijn waterdoorlatende balkons en terrassen. Hiervoor heeft Peter Cox NV de passende oplossing. Indien de bestaande vloeren nog in goede staat zijn kan een waterdichting, bestaande uit een polyurethaancoating, rechtstreeks over de bestaande vloer geplaatst worden. In de andere gevallen wordt de bestaande vloer en/of chape uitgebroken en een nieuwe hellingschape geplaatst. Deze kan afgewerkt worden afhankelijk van de benodigde slijtweerstand met een kwartstapijt of tegels bij zware belasting of een coating met chipsvlokken bij minder zware belasting.

Mits een kleine meerprijs kunnen de werken uitgevoerd worden met een verzekerde garantie.

Deze verzekering houdt in dat indien er zich lekken zouden voordoen binnen de periode van 10 jaar deze gratis hersteld worden. De verzekeringspolis wordt afgesloten bij Ethias voor een periode van 10 jaar en geldt ook indien Peter Cox NV binnen deze periode zou ophouden te bestaan.Restauratie beelden  terug naar boven
In de loop der jaren heeft Peter Cox NV zich eveneens gespecialiseerd in de restauratie van beelden en standbeelden. Dit zowel in natuursteen als in brons of koper. Bronzen en koperen beelden hebben vooral te lijden van chloride aantastingen. Deze moeten zeer voorzichtig met een scalpel verwijderd worden waarna het beeld kan worden hersteld en beschermd met een patine zodat het beeld er weer voor jaren tegen kan.

Natuurstenen beelden worden vakkundig gereinigd en hersteld. Afgebroken handen, voeten of neuzen worden met restauratiemortel terug geboetseerd door onze eigen kunstenaars die aan de hand van oude foto's de ontbrekende delen namaken.

Ook hebben wij de techniek in huis om van bepaalde stukken een mal te maken en hiervan dan copies te gieten in natuursteen gietmortel.Peter Cox NV
Neerlandweg 24B
2610 Wilrijk

Tel: 03 / 830.51.55
Fax: 03 / 830.60.53
info@petercox.be

BTW BE404657571
RPR Antwerpen

404657571/02.00.9.1
Erkenning nr 8163